Akty prawne

Home / O nas / Akty prawne

 

 

Uchwały Rady Miasta Kielce dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

1. Uchwała Nr XXVII/508/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
2. Uchwała Nr XXVI/476/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w samorządowym Programie dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.pdf
3. Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
4. Uchwała Nr LVI/1262/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018–2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc – Kielce przyjazne seniorom”.pdf
5. Uchwała Nr LV/1237/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Uchwała Nr LIV/1205/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf
7. Uchwała Nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
8. Uchwała Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf
9. Załącznik do Uchwały Nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.pdf

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczące

 • nadania regulaminu organizacyjnego MOPR,
 • nadania regulaminów organizacyjnych komórkom organizacyjnym MOPR,
 • zasad postępowania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasad udzielania pomocy, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • programów pomocowych skierowanych do klientów MOPR.

Zarządzenia MOPR w Kielcach 2020

1. Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w Mieszkaniu Treningowym.pdf
2. Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej 12 oraz Sandomierskiej 126.pdf
3. Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w lokalach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących przy Centrum Obsługi Placówek w Kielcach, mieszczących się przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach.pdf
4. Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy.pdf
5. Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
6. Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszczących się na parterze, I i II piętrze w Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76, prowadzonych przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
7. Zarządzenie Nr 32/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach przeznaczonych na mieszkania chronione dla trzech osób.pdf
8. Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37.pdf
9. Zarządzenie Nr 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A.pdf
10. Zarządzenie Nr 35/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35B.pdf
11. Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
12. Zarządzenie Nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Zakładowego i Samorządowego „Uśmiech Malucha” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
13. Zarządzenie Nr 46/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia, mieszczących się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 23/24.pdf
14. Zarządzenie Nr 47/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i organizacji pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.pdf
15. Zarządzenie Nr 54/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy w 2020 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.pdf
16. Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 7.09.2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie ustalania wysokości zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego


Archiwum Zarządzenia MOPR w Kielcach 2015–2019

Ważne dokumenty

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, MOPR w Kielach.pdf
Diagnoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej, MOPR w Kielcach, Kielce 2020.pdf
Program spłaty zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego), Kielce 2019.pdf
Informator dla rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, MOPR w Kielcach, Kielce 2018.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2019, MOPR w Kielcach, Kielce 2020.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2018, MOPR w Kielcach, Kielce 2019.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2017, MOPR w Kielcach, Kielce 2018.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2016, MOPR w Kielcach, Kielce 2017.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2015, MOPR w Kielcach, Kielce 2016.pdf
Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Kielce za rok 2014, MOPR w Kielcach, Kielce 2015.pdf
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014–2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014–2017.pdf
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014–2020. Ocena stopnia realizacji działań za lata 2014–2015.pdf
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014–2020.pdf
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2010–2013.pdf
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2020–2022, MOPR w Kielcach, Kielce 2020.pdf
Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Kielce na lata 2017–2019, MOPR w Kielcach, Kielce 2017.pdf
Procedura postępowania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy, 2020.pdf
Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, 2018.pdf
Procedura postępowania pracownika socjalnego świadczącego pomoc w formie pracy socjalnej na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 2015.pdf
Program i zasady udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach, 2014.pdf
Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, 2013.pdf

Podstawy prawne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach to

 • Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach”
 • Zarządzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji i zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach
 • Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LI/1200/2010 Rady Miasta w Kielcach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XLIV/797/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LII/933/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LIV/953/2013 Rady Miasta w Kielcach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LXIII/1106/2014 Rady Miasta w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XXI/416/2016 Rady Miasta w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr XXXIX/806/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LV/1237/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Uchwała Nr LIX/1309/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • oraz innych aktów prawnych, w oparciu o które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadania statutowe

MOPR w Kielcach realizuje zadania wynikające z następujących aktów prawnych

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 • ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Skip to content